usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

Z uwagi na wysoki stopień skomplikowania oraz ciągłe zmiany przepisów w zakresie cen transferowych wychodzimy naprzeciw potrzebom klientów oferując usługi:

  • przygotowania dokumentacji cen transferowych tj. Local File i Master File
  • wsparcia w przygotowaniu formularzy CBC-R i CBC-P oraz TPR-C i TPR-P
  • analiz związanych z ustaleniem ceny rynkowej tj. analiz porównawczych / zgodności
  • audytu cen transferowych w celu identyfikacji ryzyk podatkowych
  • wsparcia w toku postępowań i kontroli w zakresie cen transferowych
  • przygotowania polityki cen transferowych

Przy pracach związanych z szeroko pojętym zagadnieniem TP współpracujemy z ekspertami w zakresie cen transferowych oraz doradcami podatkowymi, radcami prawnymi i adwokatami.