usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

Zakres naszego wsparcia w zakresie rozliczeń wewnątrzgrupowych obejmuje m.in.

  • analizę rozliczeń w podatku dochodowym od osób prawnych w kontekście źródeł przychodów (zyski kapitałowe i inne) oraz weryfikację przygotowanych kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych
  • analizę transakcji wewnątrzgrupowych w kontekście limitów kosztowych dotyczących wydatków ponoszonych na finansowane i usługi niematerialne
  • wsparcie w rozliczeniu „minimalnego” podatku dochodowego od osób prawnych z tytułu posiadanych nieruchomości
  • przeglądy podatkowe w podatku dochodowym oraz przeglądy w zakresie możliwości zastosowania przepisów podatkowych antyabuzywnych, w tym generalnej klauzuli obejścia prawa podatkowego