usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

Świadczymy usługi bieżącego wsparcia podatkowego dla podmiotów indywidualnych i przedsiębiorców typu „hotline” w:

  • podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatku dochodowym od osób fizycznych
  • podatku od towarów i usług oraz podatku od czynności cywilnoprawnych
  • podatku od spadków i darowizn
  • podatku od nieruchomości

Porady mają formę krótkich komentarzy przesyłanych w formie e-mail.