usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

W ramach świadczonych usług doradztwa transakcyjnego:

  • analizujemy skutki podatkowe zakładanych modeli transakcji (transfer udziałów, aktywów, czy przedsiębiorstwa) i wspieramy w wyborze modelu najbardziej dogodnego
  • przeprowadzamy badania podatkowe due diligence spółek oraz wspieramy w negocjacjach
  • analizujemy dokumenty transakcyjne, wprowadzamy postanowienia zabezpieczające zidentyfikowane ryzyka podatkowe
  • projektujemy struktury inwestycyjne, pozwalające na optymalne wejście w inwestycję, jej realizację oraz wyjście