usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

Wspieramy innowacyjne przedsiębiorstwa w zakresie wykorzystania dostępnych zachęt podatkowych:

  • Ulgi B+R – pozwalającej na podwójne odliczenie kosztów kwalifikowanych;
  • IP BOX – umożliwiającego opodatkowanie dochodów z praw własności intelektualnej 5% podatkiem dochodowym.

Zakres naszego wsparcia obejmuje m.in.:

  • ocenę, czy prowadzona przez przedsiębiorcę działalność może stanowić działalność badawczo-rozwojową
  • identyfikację kosztów kwalifikowanych, podlegających podwójnemu odliczeniu oraz wsparcie w rozliczeniu Ulgi B+R w zeznaniu rocznym
  • wsparcie w wytypowaniu praw własności intelektualnej podlegających IP BOX
  • doradztwo w zakresie kalkulacji dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej i wskaźnika NEXUS oraz wsparcie w rozliczeniu IP BOX w zeznaniu rocznym
  • instrukcje w zakresie prowadzonych ewidencji projektów B+R, ewidencji kosztów kwalifikowanych oraz ewidencji przychodów i kosztów w ramach IP BOX

W zakresie świadczonych usług współpracujemy z jednostkami naukowymi, radcami prawnymi, ekspertami od cen transferowych oraz rzeczoznawcami.