usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

W dynamicznym środowisku zmian podatkowych, zarządzanie ryzykiem podatkowym w przedsiębiorstwie staje się kluczową kwestią. Monitorowanie tej sfery pozwala wyeliminować potencjalną odpowiedzialność podatkową i karnoskarbową.

Nasze usługi w zakresie obszaru compliance obejmują m.in.

  • audyty podatkowe, których celem jest zidentyfikowanie nieprawidłowości podatkowych i zarządzenie ryzykami podatkowymi
  • przeglądy / przygotowanie projektów procedur wewnętrznych wymaganych przepisami prawa podatkowego w kontekście potencjalnej odpowiedzialności za rozliczenia podatkowe
  • szkolenia tematyczne oraz szkolenia ze zmian w podatkach

Wsparcie w wywiązywaniu się z obowiązku raportowania schematów podatkowych (MDR) obejmuje m.in.:

  • przeprowadzamy przeglądy transakcji, które mogą podlegać raportowaniu MDR
  • przygotowujemy projekty procedur wewnętrznych
  • wspieramy w składaniu raportów MDR-1, MDR-2, MDR-3 i MDR-4
  • prowadzimy szkolenia i warsztaty dot. obowiązków raportowania MDR