usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

Zakres naszych usług w zakresie WHT i podatków międzynarodowych obejmuje:

 • wsparcie w rozliczeniach podatku u źródła (WHT) w Polsce, w tym:
  • analizę transakcji podlegających opodatkowaniu WHT na podstawie przepisów krajowych
  • analizę możliwości wyłączenia płatności z poboru WHT, zastosowania zwolnienia albo obniżonej stawki WHT na podstawie implementowanych przepisów unijnych dyrektyw oraz postanowień umów podatkowych o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • ocenę odbiorcy płatności jako jej ostatecznego beneficjenta
 • wsparcie podatkowe w rozliczeniach dochodów stałych zakładów oraz dochodów spółek z grup kapitałowych działających w Polsce i za granicą
 • analizę konsekwencji podatkowych transakcji międzynarodowych w kontekście miejsca opodatkowania i skutków podatkowych w Polsce
 • weryfikację możliwości zastosowania przepisów o zagranicznych spółkach kontrolowanych
 • analizę skutków podatkowych związanych z nowym podatkiem „exit tax”

W zakresie świadczonych usług współpracujemy z doradcami prawnymi i podatkowymi z zagranicznych jurysdykcji.