usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

Zakres naszych usług w ramach procesów restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych obejmuje:

  • doradztwo podatkowe w zakresie wyboru najbardziej odpowiedniej formy prawnej i podatkowej dla prowadzonego biznesu
  • wsparcie podatkowe w procesach przekształcania podmiotów, połączeń i podziałów spółek
  • doradztwo podatkowe w zakresie uproszczenia struktur wewnątrzgrupowych albo zmian w grupach kapitałowych
  • doradztwo podatkowe przy rozliczeniach aportów i wkładów gotówkowych, likwidacji podmiotów oraz innych transakcji wewnątrzgrupowych

W ramach świadczonych usług współpracujemy z doradcami prawnymi, doradcami finansowymi, ekspertami od cen transferowych i rzeczoznawcami.