usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

Świadczymy usługi doradztwa podatkowego w zakresie Polskiej Strefy Inwestycji, które obejmują m.in.:

  • wsparcie w procesie uzyskania prawa do skorzystania z ulgi podatkowej dedykowanej dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje
  • doradztwo podatkowe w zakresie stosowania podatkowego zwolnienia strefowego, w tym w zakresie kalkulacji dochodu zwolnionego i opodatkowanego podatkiem dochodowym
  • weryfikację przygotowanych kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych z perspektywy in. ujmowania przychodów i kosztów, stosowanych wyłączeń i zwolnień podatkowych