usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

Zakres naszych usług w zakresie sporów podatkowych obejmuje wsparcie w:

  • postępowaniach i kontrolach w sprawach podatkowych przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi
  • postępowaniach karnych skarbowych
  • postępowaniach egzekucyjnych
  • procesach wydawania indywidualnych interpretacji prawa podatkowego i opinii zabezpieczających

Nad przebiegiem postępowań czuwają doświadczeni doradcy podatkowi, radcowie prawni i adwokaci.