usługi


Dostarczamy klientom kompleksowych rozwiązań podatkowych zgodnych z prowadzonym przez nich biznesem. Analizujemy dostępne możliwości w świetle regulacji prawa polskiego oraz międzynarodowego.
Myślimy strategicznie. O tym co teraz. O tym co w przyszłości.

Nasz zespół doświadczonych doradców podatkowych oferuje kompleksowe usługi w zakresie doradztwa w VAT tj.:

  • obsługę w VAT transakcji nieruchomościowych
  • analizy zastosowanych metod opodatkowania VAT oraz stawek VAT w działalności operacyjnej
  • analizy konsekwencji podatkowych w VAT planowanych działań / przedsięwzięć
  • audyty VAT w celu wskazania ewentualnych ryzyk podatkowych
  • wsparcie w zakresie obowiązków sprawozdawczych i rejestrowych w VAT