zespół


Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowej przedsiębiorstw. Upraszczamy to, co skomplikowane. Dbamy o efektywną i bezpośrednią komunikację. Udane projekty dają nam zawodową satysfakcję.

Robert Lipiński

Manager | Doradca podatkowy

Doświadczenie:

  • Zajmuje się obsługą podatkową przedsiębiorstw obejmującą m.in. problematykę rozliczania podatku dochodowego, w tym podatku u źródła, a także planowania inwestycji.
  • Wspiera podatników w identyfikacji ryzyk podatkowych i wyborze optymalnych form prowadzenia i rozliczania działalności, a także korzystania z ulg podatkowych.
  • Swoje doświadczanie zdobywał pracując w renomowanych polskich i międzynarodowych firmach doradczych, gdzie doradzał polskim i zagranicznym klientom w związku z prowadzeniem działalności w kraju i za granicą.
  • Doradzał m.in. przy reorganizacji struktur grup kapitałowych, opracowaniu i wdrażaniu procedur wewnętrznych i strategii podatkowej, przeglądach podatkowych, pracach typu due dilligence oraz kompleksowych projektach mających na celu zabezpieczenie ryzyk związanych z prowadzoną działalnością,
  • Prowadził przeglądy podatkowe w zakresie podatków dochodowych, również analizy mające na celu identyfikację schematów podatkowych podlegających raportowaniu (MDR).

Wykształcenie:

  • Doradca podatkowy (nr wpisu: 13833).
  • Ukończył prawo na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Języki:

  • polski,
  • angielski.