zespół


Mamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowej przedsiębiorstw. Upraszczamy to, co skomplikowane. Dbamy o efektywną i bezpośrednią komunikację. Udane projekty dają nam zawodową satysfakcję.

Teresa Nowicka

Partner | Doradca podatkowy | Radca prawny

Doświadczenie:
 • Ekspertka w obsłudze podatkowej i prawnej przedsiębiorstw.
 • Posiada wieloletnie i bogate doświadczenie w doradztwie podatkowym, w szczególności w obszarze podatków dochodowych i podatków międzynarodowych.
 • Doradzała m.in. w opracowywaniu krajowych i międzynarodowych struktur inwestycyjnych oraz w procesach reorganizacyjnych. Prowadziła skomplikowane badania due dilgence oraz negocjacje.
 • Wspiera przedsiębiorstwa innowacyjne w zakresie stosowania ulgi na badania i rozwój, IP BOX oraz ulgi na działalność strefową.
 • Prowadzi przeglądy podatkowe dotyczące identyfikacji ryzyk podatkowych i wywiązywania się z obowiązków “compliance” oraz przeglądy mające na celu identyfikację schematów podatkowych, podlegających raportowaniu (MDR).
 • Doświadczenie zdobyła w międzynarodowych i największych krajowych firmach doradztwa podatkowego w ramach złożonych i wieloaspektowych projektów realizowanych dla polskich oraz zagranicznych grup kapitałowych.
Wykształcenie:
 • Radca prawny(nr wpisu: WA-12223) oraz doradca podatkowy (nr wpisu: 12771).
 • Ukończyła prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołę Prawa Francuskiego w ramach zajęć prowadzonych przez L’Université d’Orléans.
Języki:
 • polski,
 • angielski
 • francuski
W ramach działania Pro Bono wspiera:
 • fundacje i stowarzyszenia, których celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych zdolnej młodzieży z mniejszych miejscowości oraz
 • organizacje powołane do wzmacniania roli kobiet na rynku pracy i aktywizacji społecznej.